banner image
Basılı Bültenler

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 29 Aralık 2020 tarih ve 31349 sayılı 1 inci Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 33 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği ile indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2020 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında (28 Kasım 2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:521) ile yeniden değerleme oranı 2020 yılı için yüzde 9,11 olarak tespit edilmiştir.) artırılarak 2021 yılı için 18.900 TL olarak uygulanacaktır.

Bu Tebliğ, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala