banner image
Basılı Bültenler

İndirilen Bazı Stopaj ve Katma Değer Vergisi Oranlarının Uygulama Süresi Uzatılmıştır

1 Ekim 2021 tarihli ve 31615 sayılı Resmi Gazete’de “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4561)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesi kapsamında düşürülen ve aşağıda detayına yer verilen bazı stopaj oranlarının uygulama süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Diğer taraftan, en son 30 Eylül 2021 tarihine uzatılan gayrimenkul kiralamalarında uygulanan indirimli stopaj oranı süresi ve bazı teslim ve hizmetlere uygulanan indirimli Katma Değer Vergisi oranları süresi uzatılmamıştır.

1) Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları 2006/10731 sayılı Karar ile belirlenmiştir.

Bu Karar’ın 1 inci ve 2 nci maddesi ile 2006/10731 sayılı Kararın geçici 2 inci ve geçici 3 üncü maddesinde yer alan stopaj oranlarının uygulama süreleri 30 Eylül 2021 tarihinden 31 Aralık 2021 tarihine uzatılmıştır.

A) Türk Lirası Mevduat faizi ve kar payı gelirlerine uygulanacak stopaj oranları

31 Aralık 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30 Eylül 2020 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına aşağıda yer alan stopaj oranları uygulanacaktır:

"2) Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,

iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0."

B) Banka tahvil ve bonoları ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına uygulanan stopaj oranları

23 Aralık 2020 ile 31 Aralık 2021 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıda yer alan stopaj oranları uygulanacaktır.

- Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,

- Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,

- Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

- 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,

- 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,

- 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0.

Diğer taraftan, 23 Aralık 2020 ile 31 Aralık 2021 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 oranında tevkifat uygulanacaktır.

2) Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranı Süresinin Uzatılmaması

Bilindiği üzere, 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2813 sayılı Karar ile stopajlara ilişkin 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklikler yapılarak gayrimenkul kiralamalarında uygulanan stopaj oranı ve kurumlar tarafından kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemeleri üzerinden hesaplanması gereken tevkifatın oranı %20’den %10’a düşürülmüş ve daha sonra söz konusu indirimli tevkifat oranının süresi 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

1 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’de ise yukarıda anılan indirimli tevkifat oranının süresine ilişkin herhangi bir uzatma kararı yayımlanmamıştır. Buna göre, -mükerrer sayılı Resmi Gazete ile yeni bir uzatma kararı yayımlanmaması durumunda- 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla gayrimenkul kiralamalarında uygulanan stopaj oranı ve kurumlar tarafından kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemeleri üzerinden %20 oranında tevkifat yapılacaktır.

3) Düşürülen Katma Değer Vergisi Oranlarının Uygulama Süresinin Uzatılmaması

Hatırlanacağı üzere, 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2812 sayılı Karar ile 2007/13033 sayılı Karar’a eklenen geçici 6 ncı maddeyle, 31 Temmu 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, bazı hizmetlerde Katma Değer Vergisi oranı yüzde 8’e bazılarında ise yüzde 1’e düşürülmüştü. Daha sonra bu oranların uygulama süresi en son 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Buna ilaveten, 2007/13033 Sayılı Karar’ın geçici 9 uncu maddesindeki konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetleri için %1 Katma Değer Vergisi oranı uygulanmasına da 30 Eylül 2021 tarihine kadar devam edilmesi sağlanmıştı.

1 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de ise yukarıda anılan indirimli Katma Değer Vergisi oranlarının süresine ilişkin herhangi bir uzatma kararı yayımlanmamıştır. Buna göre, -mükerrer sayılı Resmi Gazete ile yeni bir uzatma kararı yayımlanmaması durumunda- 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla aşağıdaki Katma Değer Vergisi oranlarının uygulanması önem arz etmektedir.

A) %18 Katma Değer Vergisi oranı uygulanacak hizmetler

Buna göre, 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla aşağıdaki hizmetler için %18 Katma Değer Vergisi oranı uygulanacaktır.

a) İşyeri kiralama hizmeti,

b) Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri,

c) Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri,

ç) Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler,

d) Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı,

e) Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri,

f) Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri,

g) Halı ve kilim yıkama hizmetleri,

ğ) Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

h) Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

ı) Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

i) Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

j) Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

k) Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

l) Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

m) Müzik aletlerinin bakım ve onarımı,

n) Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri,

o) Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

ö) Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç),

p) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24 üncü sırası kapsamı dışındaki yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

r) Yolcu taşımacılığı hizmetleri,

s) Ekli II sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünün 4 üncü sırasında yer alan mallar hariç olmak üzere, 30 Aralık 2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 6 No’lu fasılında yer alan süs bitkileri ile çiçek teslimleri.

B) %8 Katma Değer Vergisi oranı uygulanacak hizmetler

Buna göre, 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla aşağıdaki hizmetler için %8 Katma Değer Vergisi oranı uygulanacaktır.

Ekli II sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün;

a) 16 ncı sırasında yer alan giriş ücretleri; sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,

b) 24 üncü sırasında yer alan yeme-içme hizmetleri; Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen yeme-içme hizmetleri (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

c) 25 inci sırasında yer alan geceleme hizmetleri; Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.),

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4561)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala