banner image
Basılı Bültenler

İhracat Genelgesinde Değişiklikler Yapılmıştır

Hazine ve Maliye Bakanlığının 21 Ekim 2021 tarihli ve 650957 sayılı yazısı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi’nde bazı değişiklikler yapılmıştır.

1) İhracat bedelinin yurda getirilmesinde istisna tanınan ülkeler

Bilindiği üzere Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin 2018-32/48 numaralı Tebliğ’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında, Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilmesi veya getirilmesinin zorunlu olduğu; bedellerin yurda getirilme süresinin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyeceği açıklanmıştı. Bahsi geçen ihracat genelgesinin “ihracat bedellerinin yurda getirilmesi” başlıklı 4 üncü maddesinin 6 ıncı fıkrasında değişikliğe gidilmiş olup ihracat bedellerinin yurda getirilme zorunluluğu kapsamı dışındaki ülkeler yeniden belirlenmiştir. Eski ihracat genelgesinde ihracat bedelinin yurda getirilmesi uygulaması kapsamında yer almayan ülkeler sadece İran, Suriye ve Lübnan olarak belirlenmiş idi. Bahsi geçen genelgedeki değişikliğe göre; ihracat bedelinin yurda getirilmesinde istisna tanınan ülkelerin yer aldığı listeye (EK-2) 26 ülke daha eklenerek istisna tanınan ülkelerin sayısı 29’a çıkmıştır.

1- Afganistan

2- Angola

3- Belarus

4- Benin

5- Cibuti

6- Etiyopya

7- Fildişi Sahili

8- Filistin

9- Gabon

10- Gana

11- Gine

12- İran

13- Kamerun

14- Kenya

15- Kırgızistan

16- Kuzey Kore

17- Küba

18- Liberya

19- Lübnan

20- Moldova

21- Nijerya

22- Senegal

23- Somali

24- Sudan

25- Suriye

26- Suudi Arabistan

27- Tacikistan

28- Tanzanya

29- Venezuela

2) İhracat bedelinin yurda getirilmesinde gümrük beyannamesinde yer alan tutarın %50'sinin tasarrufunun serbest bırakıldığı ülkeler

İhracat Genelgesi’nin 22 nci maddesinin 1 nci fıkrasına göre, hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000,- ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin Türkiye’ye getirilme zorunluluğu bulunmamakta idi. Söz konusu maddede değişikliğe gidilerek aşağıda belirtilen ülkelere (Ek-3) yapılan ihracat işlemlerinde, ihracat bedelinin sadece %50’sinin yurda getirilme zorunluluğu bulunmaktadır. 

1- Azerbaycan

2- Cezayir

3- Fas

4- Kazakistan

5- Mısır

6- Özbekistan

7- Tunus

8- Türkmenistan

9- Ukrayna

10- Yemen

3)Peşin Döviz Ek Süre Tanındı

Bilindiği üzere peşin döviz karşılığında yapılan ihracatın tahsil tarihinden itibaren 24 ay içerisinde yapılması gerekmektedir. Bahsi geçen genelgenin 6 ıncı maddesine eklenen düzenleme gereği, 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesinde yer alan mücbir sebep ve haklı durum hallerinin varlığı nedeniyle 24 ay içerisinde ihracat yapılamayacağının anlaşılması halinde belirtilen süre dolmadan ihracatçı tarafından peşin bedelin transfer edildiği/getirildiği bankaya mücbir sebep/haklı durum hallerinin 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesinde belirtilen şekilde tevsik edilmesi kaydıyla banka tarafından ihracatçıya en fazla 1 yıla kadar ek süre verilebilecektir. Banka tarafından verilen toplam 1 yıllık ek sürenin sonunda mücbir sebep/haklı durum devamının belgelenmesi halinde ihracatçı hakkında 2018-32/48 sayılı Tebliğ kapsamında yapılacak işlemlere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karar verilecektir.

Söz konusu sirkülere aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

26.10.2021 İhracat Genelgesi

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala