banner image
Basılı Bültenler

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu Kurum Geçici Vergi Beyannamesine Eklenmiştir

13 Temmuz 2021 tarihli ve 31540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 529 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim yapılması düzenlenmiş idi.

2021/54 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere, gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilen Kurumlar Vergisi Mükellefleri dahil bütün mükellefler ile diğer kişiler ilk bildirimlerini en geç 31 Ağustos 2021 günü sonuna kadar İnternet Vergi Dairesi üzerinden "Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu"nu doldurarak verecekler idi.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu”nun kurum geçici vergi beyannamesine de eklendiğine ilişkin duyuru yayımlandı.

Bahsi geçen form, kurum geçici vergi beyannamesinin "Ekler" bölümünde "Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler" kulakçığında yer almaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı duyuruya göre, İnternet Vergi Dairesi üzerinden daha önce bildirim formunu veren ve bu bildirimde beyan ettiği bilgilerinde herhangi bir değişiklik olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin, kurum geçici vergi beyannamesinin "Ekler" bölümünde yer alan "Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler" tablosuna bilgi girişi yapmasına gerek bulunmamakta olup, kulakçıkta yer alan kutucuğu işaretlemesi yeterli olacaktır.

İnternet Vergi Dairesi üzerinden bildirim formunu vermeyen veya verilen formda yer alan bilgilerinde değişiklik olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, kurum geçici vergi beyannamesinin "Ekler" bölümünde yer alan "Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler" tablosuna sadece değişen bilgileri değil, tüm faydalanıcılara ait bilgileri girmeleri gerekmektedir.

Söz konusu Duyuru’ya aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala