banner image
Basılı Bültenler

Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan 3 Mayıs 2021 tarihli ve 134 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, 17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannameleri’nin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs 2021 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır.

Söz konusu Sirküler’e aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/134

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala