banner image
Basılı Bültenler

Gayrimenkul Kiralamalarında Uygulanan İndirimli Stopaj Oranının Uygulama Süresi 31 Temmuz 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

2 Haziran 2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazete’de “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12 Ocak 2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12 Ocak 2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4063)” yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere stopaj oranlarına ilişkin 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklikler yapılarak gayrimenkul kiralamalarında uygulanan stopaj oranı ve kurumlar tarafından kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemeleri üzerinden hesaplanması gereken tevkifat oranı %20’den %10’a düşürülmüş, sonrasında ise düzenlemenin uygulama süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmış idi.

2 Haziran 2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4063 sayılı Karar ile gayrimenkul kiralamalarında ve kurumlar tarafından kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemelerinde uygulanan % 10’luk stopaj oranının uygulama süresi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4063)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala