banner image
Basılı Bültenler

Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süresi Uzatılmıştır

30 Nisan 2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “22 Mayıs 2003 Tarihli 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17 Mayıs 2021 Tarihinden İtibaren 30 Haziran 2021 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3930)” ile fesih yasağı ve nakdi ücret desteği, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Anılan Karar ile birlikte;

Her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyecektir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecek ve bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecektir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17 Mayıs 2021 Tarihinden İtibaren 30 Haziran 2021 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3930)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala