banner image
Basılı Bültenler

Elektronik İrsaliye Uygulaması Hakkında Duyuru

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 4 Haziran 2021 tarihinde yapılan duyuruya göre; e-irsaliye uygulaması kapsamında güncellenen Schematron dosyasının yer aldığı güncel e-fatura paketi yayımlanmıştır. Yayınlanmış olan paket içeriği ile;

  • e-İrsaliyede Fiili sevk tarihi“,
  • e-İrsaliye içinde kullanılan adreslerde; “İlçe/semt, İl, Posta kodu”
  • e-İrsaliye detaylarında “Taşıyıcı için şahıssa İsim/Soy isim, Uyruk ve TCKN (Tüzel kişiyse VKN)”

alanları zorunlu hale getirilmektedir.

Söz konusu güncelleme çerçevesinde, e-fatura uygulaması üzerinde e-irsaliye belgeleri için Schematron dosyasının kullanımının 19 Temmuz 2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulacağı ve tüm özel entegratörlerin, doğrudan entegrasyon yapan mükelleflerin ve e-irsaliye uygulamasına kayıtlı mükelleflerin güncellenen Schematron dosyasına göre belirtilen tarihten önce sistemlerini uyumlu hale getirmeleri gerekecek idi.

12.07.2021 tarihli GİB duyurusu ile e-irsaliye uygulaması kapsamında güncellenen Schematron dosyasının kullanım tarihi 1 Eylül 2021’e kadar uzatılmış olup kapsama giren mükellefler ve entegratör firmalarca gerekli güncellemelerin yapılması gerekecektir.

Söz konusu süre uzatımı ile ilgili Duyuru’ya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/eirsaliye_schematron_sure_uzatimi.pdf

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala