banner image
Basılı Bültenler

Elektronik Haberleşme Hizmetlerinde Yüzde 7,5 Olarak Uygulanan Özel İletişim Vergisi Oranı Yüzde 10’a Çıkarılmıştır

30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de, "6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) Bentlerindeki Oranların Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3469)" yayınlanmıştır.

Söz konusu karar kapsamında Gider Vergileri Kanunu’nun 39 uncu Maddesinde belirtilen;

  • Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri,
  • Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri,
  • Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti ve
  • Yukarıdaki bentler kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri

için % 7,5 olarak uygulanmakta olan Özel İletişim Vergisi oranı yüzde 10’a (% 10) çıkarılmıştır.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) Bentlerindeki Oranların Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3469)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala