banner image
Basılı Bültenler

Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile Kira Sertifikalarından Elde Edilen Gelirler Üzerinden Yapılan Stopaj Kesinti Oranları Geçici Bir Süreliğine İndirilmiştir

21 Aralık 2021 tarihli ve 4937 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 inci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğü Konulması Hakkında Karar” yayımlanmış olup 22 Aralık 2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmî Gazete ’de ilan edilmiştir.

Bilindiği üzere, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 inci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları 22 Temmuz 2006 tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş idi.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı’nın ekinde yer alan karara eklenen geçici 4 üncü madde ile, 22 Aralık 2021 ile 31 Aralık 2022 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 (yüzde sıfır) oranında stopaj uygulanacaktır.

4937 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 22 Aralık 2021 tarihinden itibaren iktisap edilen Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacaktır.

Söz konusu Karar yayım tarihinde yürürlüğe girecek olup ilgili karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecektir.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

21 Aralık 2021 Tarihli ve 4937 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala