banner image
Basılı Bültenler

Değerli Konut Vergisi Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esasları Belirleyen Tebliğ Yayımlanmıştır

7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen 42 ila 49 uncu maddeler ile “Değerli Konut Vergisi” ihdas edilmişti. Buna göre, Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri (2020 yılı için) 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir.

Bu vergiye ilişkin mükellefiyet 2021 yılının başından itibaren başlamış bulunmaktadır. Bu kapsamda vergi beyannamelerinin ilk defa 22 Şubat 2021 tarihine kadar (20 Şubat hafta sonuna geldiği için) taşınmazın bulunduğu yerdeki yetkili vergi dairesine verilmesi ve Şubat ve Ağustos ayları sonuna kadar iki eşit taksit halinde ödenmesi gerekmektedir.

15 Ocak 2021 tarihli ve 31365 sayılı Resmi Gazete’de, değerli konut vergisinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen ‘Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği’ yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ’de;

  • Değerli konut vergisinin konusu, vergi değeri ve mesken nitelikli taşınmaz kavramı,
  • Mükellef, mükellefiyetin başlaması ve bitmesi,
  • Muaflıklar,
  • Verginin matrahı ve oranı,
  • Verginin beyanı, ödeme süresi ve ödeme yeri ile ilgili ayrıntılı açıklamalar yapılmakta ve örneklere yer verilmektedir.

Söz konusu Tebliğ’e ve Tebliğ eki Değerli Konut Vergisi Beyannamesi’ne aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Ek-1 Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği

Ek-2 Değerli Konut Vergisi Beyannamesi

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala