banner image
Basılı Bültenler

Cep Telefonlarının Yenilenmiş Ürün Garantisi Verilerek Teslimlerinde KDV Oranı %1'e Düşürülmüştür

30 Eylül 2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmi Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4517)” yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi oranları; 2007/13033 sayılı Karar'a ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8 olarak tespit edilmiştir. Bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise aynı Karar’ın birinci maddesinin (a) bendi uyarınca %18 oranında Katma Değer Vergisi uygulanmaktadır.

Söz konusu Karar ile 2007/13033 Sayılı Karar'a ekli (I) sayılı listenin 21 inci sırasına ekleme yapılmıştır.

Buna göre, “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimlerinde Katma Değer Vergisi %1 oranında hesaplanacaktır. Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsamda teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmeyecektir.

Karar 1 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4517)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala