banner image
Basılı Bültenler

Bazı Binek Otomobillerin Özel Tüketım Vergisi Matrah Aralıkları Değiştirilmiştir

13 Ağustos 2021 tarihli ve 31567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4373)” ile bazı araçların Özel Tüketim Vergisi oranlarına esas Özel Tüketim Vergisi matrah aralıkları değiştirilmiştir.

Bilindiği üzere, 2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile birlikte binek otomobillere ilişkin Özel Tüketim Vergisi oranları, motor silindir hacminin yanı sıra otomobil fiyatı (taşıt değeri) da dikkate alınarak ayrıca belirlenmektedir.

Söz konusu Karar ile Özel Tüketim Vergisi oranlarının kullanılmasında bir ölçüt olan Özel Tüketim Vergisi matrah aralıkları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Özel Tüketim Vergisi oranlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

ESKİ MATRAH ARALIĞI

YENİ MATRAH ARALIĞI

Vergi Oranı (%)

-Diğerleri

-Diğerleri

 

-- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler

-- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler

 

--- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar

--- Özel tüketim vergisi matrahı 92.000 TL’yi aşmayanlar

45

--- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 130.000 TL’yi aşmayanlar

--- Özel tüketim vergisi matrahı 92.000 TL’yi aşıp, 150.000 TL’yi aşmayanlar

50

-Diğerleri

-Diğerleri

80

-- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler

-- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler

 

--- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler

--- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler

 

---- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar

---- Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar

45

---- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar

---- Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşıp, 170.000 TL’yi aşmayanlar

50

-Diğerleri

-Diğerleri

80

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4373)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala