banner image
Basılı Bültenler

Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri için bölge ve merkez dışında geçirilen sürelerin gelir vergisi istisnasına konu edilecek kısmına ilişkin oran %50’ye çıkartılmıştır

17 Ekim 2021 tarihli ve 31631 sayılı Resmi Gazete’de 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2 nci maddesi ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu’nun 3 ncü maddesine göre, teknoloji geliştirme bölgesinde yer alan işletmelerde veya Ar-Ge/tasarım merkezlerinde çalışan personelin gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin % 20 sini aşmaması şartı ile bahsi geçen personelin bölge/merkez dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmektedir.

Sirkülerimize konu edilen 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin, gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından % 20 olarak belirlenen oranın, 31 Aralık 2022 tarihine kadar % 50 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’na aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211017-9.pdf

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala