banner image
Basılı Bültenler

2022 Yılında Uygulanacak Değerli Kâğıt Bedelleri Belirlenmiştir

21 Aralık 2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 70 Sıra Numaralı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Değerli Kâğıtlar ile 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanacak 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu’na ekli Değerli Kâğıtlar Tablosu’nda yer alan değerli kâğıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

Değerli Kâğıdın Cinsi  

Bedel (TL)

1- Noter kağıtları:

 

a) Noter kâğıdı

25,00

b) Beyanname

25,00

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

50,00

2- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 - Pasaportlar

225,00

4- İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)

160,00

5- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6- (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

 

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

37,50

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

37,50

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

75,00

7 - Aile cüzdanları

200,00

8- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

280,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

280,00

11- (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)

 

12 - Motorlu araç tescil belgesi

250,00

13 - İş makinesi tescil belgesi

210,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

15,00

15- Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

20,00

16- Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

160,00

17- Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 

160,00

Söz konusu Tebliğ'e aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:70) Değerli Kağıtlar

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala