banner image
Basılı Bültenler

2022 Yılından İtibaren Geçerli Olacak Olan Asgari Ücret İlan Edilmiştir

1 Ocak 2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında uygulanacak olan asgari ücret tutarına ilişkin Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 17 Aralık 2021 tarih 31692 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

İlgili Karar doğrultusunda, 2022 yılı asgari ücretin günlük tutarı 166,80 TL, aylık tutarı ise 5.004 TL olarak uygulanacaktır.

Konuyla ilgili her hangi bir Gelir Vergisi Genel Tebliği ve/veya Cumhurbaşkanı Kararı yayınlanmamış olmakla birlikte Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üyeleri tarafından yapılan basın açıklamalarında, asgari ücret üzerinden hesaplanan  Gelir Vergisi ve Damga Vergisinin kaldırıldığı, asgari ücreti aşan ücret ödemelerinde ise asgari ücrete isabet eden gelir vergisi ve damga verisinin alınmayacağı yönünde açıklamalara yer verilmiştir.

Konuya dair yasal mevzuat yayınlandıktan sonra uygulama esasları netleştirilecek olup gelişmelere dair sirkülerimiz ayrıca yayınlanacaktır.  

SGK Taban ve Tavan Ücreti ile Asgari Ücret ve yasal kesintilerine ilişkin tutarlar aşağıdaki şekildedir.

Günlük Kazanç Alt Sınır

166,80

Aylık Kazanç Alt Sınır

5.004,00 (=166,80*30)

Günlük Kazanç Üst Sınır

1.251,00

Aylık Kazanç üst Sınır

37.530,00(=1.251,00*30)

A-      Asgari Ücretin Brüt Tutarı

5.004,00 TL

B-       Sigorta Primi İşçi Payı (%14) (5.004,00 TL x 0,14)

-700,56 TL

C-       İşsizlik Sigortası İşçi Payı (%1) (5.004,00 TL x 0,01)

-50,04 TL

D-      Gelir Vergisi Kesintisi

0,00 TL

E-       Damga Vergisi Kesintisi

0,00 TL

F-       Kesintiler Toplamı

-750,60 TL

G-      Sigorta Primi İşveren Payı (%20,5) (5.004,00 TL x 0,155) (*)

775,62 TL

H-      İşsizlik Sigortası İşveren Payı (%2) (5.004,00 TL x 0,02)

100,08 TL

İşveren Maliyeti (A+G+H)

5.879,70 TL

Net Ücret (A-B-C)

4.253,40 TL

(*) % 5 SGK işveren teşvikinden faydalanıldığı varsayılmıştır.

İlgili Karara aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Karar

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala