banner image
Basılı Bültenler

2022 Yılında Motorlu Taşıt Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Olan Yeniden Değerleme Oranı % 25 Olarak Belirlenmiştir

2022 yılında motorlu taşıt vergisi tutarlarına uygulanacak olan yeniden değerleme oranı 8 Aralık 2021 tarihli ve 4892 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 9 Aralık 2021 tarihli ve 31684 sayılı Resmî Gazete ’de ilan edilmiştir.

2021/79 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere, 2021 yılında kullanılacak olan yeniden değerleme oranı, 27 Kasım 2021 tarihli 31672 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 533 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile açıklanmıştı.

18 Şubat 1963 tarihli 197 sayılı Motorlu Taşıt Vergisi Kanunu’nun;

  • 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı,
  • 6 ıncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı ve
  • geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı

tarifelerde yer alan taşıtlar için 2022 takvim yılında motorlu taşıt vergisi tutarlarına uygulanacak olan oran % 25 (yüzde 25) olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

8 Aralık 2021 tarihli ve 4892 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala