banner image
Basılı Bültenler

2022 Yılı Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlenmiştir

31 Aralık 2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmî Gazete ’de “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2022/1)” yayımlanmıştır.

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ek 11 inci maddesine istinaden yurt içinde piyasaya arz edilen söz konusu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları anılan 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı liste ile belirlenmiş idi.

2021/79 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere, 2021 yılında kullanılacak olan yeniden değerleme oranı, 27 Kasım 2021 tarihli 31672 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 533 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile açıklanmıştı.

Yukarıdaki açıklamalara istinaden 1/1/2022 tarihinden itibaren uygulanacak olan geri kazanım katılım payı tutarları yeniden değerleme oranında (yüzde 36,20) artırılmıştır.

Söz konusu Tebliğ’e ve ekine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2022/1)

Tebliğ Eki

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala