banner image
Basılı Bültenler

2021 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Olan Yeniden Değerleme Oranı % 27,37 olarak belirlenmiştir

15 Ekim 2021 tarih 58 no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile geçici vergi dönemlerinde uygulanacak olan yeniden değerleme oranı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulmuştur.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 inci maddesinin B fıkrasına göre yeniden değerleme oranı yıllık olarak hesaplanarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilan edilmekte olup, söz konusu vergi kanunlarından dolayı bahsi geçen orana geçici vergi dönemlerinde ihtiyaç duyulmaktadır.

Yapılan duyuruya göre, 2021 yılı üçüncü geçici vergi döneminde dikkate alınması gereken yeniden değerleme oranı % 27,37 (yirmi yedi virgül otuz yedi) olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Sirkülere aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /58

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala