banner image
Basılı Bültenler

Kıdem Tazminatı Tavanı 7.638,96 TL Olarak Belirlenmiştir

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 06 Ocak 2021 tarihli ve 27998389-010.06.02.11638 sayılı Genelge (Sıra No: 1) ile 01 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayıları duyurulmuştur.

Dönem

01 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021

Aylık Katsayısı

0,165786

Taban Aylık Katsayısı

2,594917

Yan Ödeme Katsayısı

0,052576

Buna göre 2021 yılının ilk yarısında uygulanacak; Kıdem Tazminatı Tavanı 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde olacaktır.

Dönemi

Tutarı (TL)

01 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021

7.638,96 TL

Söz konusu Genelge’ye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü - 27998389-010.06.02.11638 sayılı Genelge (Sıra No: 1)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala