banner image
Basılı Bültenler

1 Temmuz 2021- 31 Aralık 2021 Tarihleri Arasında Yurtiçi Ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

2021 yılında Bütçe Kanunu’na göre yurtiçi harcırah tutarları bir önceki yıla göre artmış, maaş katsayıları Ocak ayında değiştiği için maaş dilim tutarları da değişmiştir.

Yurtdışı harcırahlarına ilişkin olarak 30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3468 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”da 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yurtdışında uygulanacak harcırah tutarlarına ilişkin belirleme yapılmış ve söz konusu Karar, 31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 6 Ocak 2021 tarihli ve 27998389-010.06.02-11638 Genelgesi  dikkate alınarak yenilenmişti.

Bu defa aynı Genel Müdürlüğün 7 Temmuz 2021 tarihli ve 27998389-010.06.02-421208 sayılı Genelgesi’nde 1 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 döneminde geçerli olmak üzere; aylık katsayısının (0,179797), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısının (2,814188), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısının ise (0,057019) olarak belirlendiği belirtilmiştir.

Buna göre, 1 Temmuz 2021- 31 Aralık 2021 döneminde geçerli aylık katsayısı, taban aylık katsayısı ve yan ödeme katsayısı değiştiğinden, yurt içi ve yurt dışına gelir vergisinden istisna harcırah tutarlarına göre maaş dilim tutarları değişmiştir.

Buna istinaden, Gelir Vergisi Kanunu'na göre yurtiçi ve yurtdışı vergiden istisna harcırah tutarları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

1 Temmuz 2021 – 31 Aralık 2021 dönemi vergiden İstisna yurtdışı harcırah tutarları

Brüt aylık tutarı (TL)

Gelir Vergisinden istisna Gündelik Tutarı

4.522,26 ve fazlası

73,50 TL

4.489,90 - 4.522,25

61,65 TL

4.094,34 - 4.489,89

57,55 TL

3.590,91 - 4.094,33

54,05 TL

2.978,70 - 3.590,90

47,65 TL

2.978,69 ve daha aşağısı

46,35 TL

1 Temmuz 2021 – 31 Aralık 2021 dönemi vergiden İstisna yurtdışı harcırah tutarları

01 TEMMUZ 2021 -31 ARALIK 2021 TARİHLERİ ARASI
BRÜT AYLIK TUTARLARINA GÖRE BELİRLENMİŞ GELİR DİLİMİ GRUPLARI VE BU GRUPLAR İÇİN TESPİT EDİLMİŞ OLAN YURTDIŞI GÜNDELİK TUTARLARI

Brüt Aylık Tutarı / Ülkeler ve Para Birimi

ÜCRET GURUPLARI

II.

Sütun

III. Sütun

IV. Sütun

V. Sütun

VI.

Sütun

VII. Sütun

4,522,26
TL ve

fazlası

4,489,90-
 4,522,25
TL arası

4,094,34-
4,489,89
TL arası

3,590,91-
 4,094,33
TL arası

2,978,70-
 3,590,90
TL arası

2,978.69
TL ve daha aşağısı

A.B.D. (A.B.D. Doları)

182

146

124

117

110

93

Almanya (Euro)

164

131

111

105

99

83

Avustralya (Avustralya Doları)

283

227

192

181

171

143

Avusturya (Euro)

166

132

112

106

100

84

Belçika (Euro)

161

128

109

103

97

81

Danimarka (Danimarka Kronu)

1,238

988

838

791

746

627

Finlandiya (Euro)

148

119

100

95

90

74

Fransa (Euro)

160

127

108

102

96

81

Hollanda (Euro)

156

125

106

100

94

80

İngiltere(Sterlin)

115

91

78

74

69

59

İrlanda (Euro)

155

124

105

99

94

78

İspanya (Euro)

158

126

107

101

95

80

İsveç(İsveç Kronu)

1359

1,085

919

867

819

687

İsviçre (İsviçre Frangı)

283

226

192

181

171

143

İtalya (Euro)

152

122

104

98

92

77

Japonya (Japon Yeni)

31,405

25,127

21,325

20,118

18,901

15,914

Kanada (Kanada Doları)

244

195

165

156

147

125

Kuveyt(Kuveyt Dinarı)

50

40

35

33

31

25

Lüksemburg (Euro)

161

128

109

103

97

82

Norveç (Norveç Kronu)

1,193

952

808

762

719

604

Portekiz (Euro)

155

124

105

99

93

78

Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali)

617

492

418

395

372

313

Yunanistan (Euro)

158

126

107

101

95

80

Kosova (Euro)

123

98

83

78

74

63

Diğer AB Ülkeleri (Euro)

127

101

86

81

76

65

Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları)

157

125

106

100

95

80

Yurt dışı harcırah uygulamasıyla ilgili olarak ayrıca dikkat edilmesi gereken hususları aşağıdaki gibidir:

  1. Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurt dışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınacaktır.
  2. Yurt dışı seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için tabloda gösterilen tutarlar %50 fazlasıyla ödenebilecektir.
  3. Yurt dışındaki seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yatacak yer temini için fatura karşılığı ödenen tutarın, artırımlı olarak hesaplanan gündelik tutarının %40’ını aşması halinde, aşan kısmın %70’i ayrıca ödenebilecek, ancak ilave olarak ödenecek tutar, yukarıdaki açıklamalar kapsamında ekli tablodaki turtalara göre hesaplanan gündeliklerin %100’ünden fazla olamayacaktır.

Söz konusu Genelge’ye aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı- 27998389-010.06.02-421208 Sayılı Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala