banner image
Basılı Bültenler

Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarlarına İlişkin Gelir Dilimleri ve Yurt İçi Harcırah Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 06 Ocak 2021 tarih ve 27998389-010.06.02-11638 sayılı Genelgesi ile 01 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arasında geçerli olacak memur maaş katsayıları belirlenmiştir.

1 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile kamu görevlilerinin 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin aylıklarının hesaplanmasında kullanılacak aylık ve taban aylık katsayıları belirlenmiştir. Karar’da artış oranları; 2021 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 3, ikinci 6 aylık dönemi için de yüzde 3 olarak öngörülmüştür.

Karar’ın 7 nci maddesinde ayrıca enflasyon farkı ödemesine ilişkin hüküm bulunmaktadır.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nın yukarıdaki hükümleri kapsamında 01 Ocak 2021-30 Haziran 2021 döneminde uygulanacak aylık ve taban aylık katsayısı aşağıdaki gibidir:

Dönem

01 Ocak 2020 – 30 Haziran 2020

Aylık Katsayısı

0,165786

Taban Aylık Katsayısı

2,594917

Yan Ödeme Katsayısı

0,052576

Bu kapsamda 2021 yılının ilk 6 ayında uygulanacak gelir vergisinden istisna yurtiçi ve yurtdışı harcırah tutarları aşağıdaki gibidir:

01 Ocak 2020-30 Haziran 2020 Yurtiçi Harcırah Tutarları

Brüt Aylıklar (TL)

Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL)

4.169,88 ve fazlası

73,50

4.140,04 - 4.169,87

61,65

3.775,31 - 4.140,03

57,55

3.311,11 - 3.775,30

54,05

2.746,61 - 3.311,10

47,65

2.746,60 ve daha aşağısı

46,35

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) Yapılacak Yolculuklarda Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sürekli veya geçici bir görevle gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile geçici görevlendirme süreleri için verilecek gündelik tutarları, en son 30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3468 sayılı Karar ile belirlenmiştir. Buna göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sürekli veya geçici bir görevle gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile geçici görevlendirme süreleri için görev unvanı/kadro derecesi ile verilecek gündelik tutarlarına göre; 01 Ocak 2021-30 Haziran 2021 tarihleri arası kararname eki cetvele göre vergiden istisna olarak verilebilecek gündelikler ile gündelik tutarlarının uygulanacağı brüt aylık seviyeleri aşağıdaki gibi olmaktadır:

Brüt Aylıklar (TL)

Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL)

4.169,88 TL ve fazlası

192,60

4.140,04-4.169,87

167,80

2.813,75-4.140,03

143,90

2.746,61-3.775,30

119,90

2.746,61-3.311,10

96,00

Vergiden İstisna Yurtdışı Harcırah Tutarları

Yurtdışı harcırahlarına ilişkin olarak 30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yayınlanan “3468 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar” da 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren yurtdışında uygulanacak harcırah tutarlarına ilişkin belirleme yapılmıştır.

Buna göre 01 Ocak 2021- 30 Haziran 2021 dönemi vergiden istisna yurtdışı harcırah tutarlarına isabet eden brüt aylık tutarları aşağıdaki gibi olacaktır:

  4.169,88 TL ve fazlası 4.140,04-4.169,87 TL arası 3.775,31-4.140,03 TL arası 3.311,11-3.775,30 TL arası 2.746,61-3.311,10 TL arası 2.746,60 TL ve daha azı
A.B.D. (A.B.D. Doları) 182 146 124 117 110 93
Almanya (Euro) 164 131 111 105 99 83
Avustralya (Avustralya Doları) 283 227 192 181 171 143
Avusturya (Euro) 166 132 112 106 100 84
Belçika(Euro) 161 128 109 103 97 81
Danimarka (Danimarka Kronu) 1.238 988 838 791 746 627
Finlandiya (Euro) 148 119 100 95 90 74
Fransa (Euro) 160 127 108 102 96 81
Hollanda (Euro) 156 125 106 100 94 80
İngiltere (Sterlin) 115 91 78 74 69 59
İrlanda (Euro) 155 124 105 99 94 78
İspanya (Euro) 158 126 107 101 95 80
İsveç(İsveç Kronu) 1359 1.085 919 867 819 687
İsviçre (İsviçre Frangı) 283 226 192 181 171 143
İtalya (Euro) 152 122 104 98 92 77
Japonya (Japon Yeni) 31,405 25.127 21.325 20.118 18.901 15.914
Kanada (Kanada Doları) 244 195 165 156 147 125
Kuveyt (Kuveyt Dinarı) 50 40 35 33 31 25
Lüksemburg (Euro) 161 128 109 103 97 82
Norveç (Norveç Kronu) 1,193 952 808 762 719 604
Portekiz (Euro) 155 124 105 99 93 78
Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali)            
617 492 418 395 372 313
Yunanistan (Euro) 158 126 107 101 95 80
Kosova (Euro) 123 98 83 78 74 63
Diğer AB Ülkeleri (Euro) 127 101 86 81 76 65
Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) 157 125 106 100 95 80

İlgili Genelge’ye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 06 Ocak 2021 tarih ve 27998389-010.06.02-11638 sayılı Genelgesi

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala