banner image
Basılı Bültenler

Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Tutarları

Maliye Bakanlığı 6 Ocak 2020 tarih ve 27998389-010-06-02-13659 sayılı Genelge ile 01/01/2020 – 30/06/2020 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayılarını aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

 

Dönemi

        Aylık Katsayısı

    Taban Aylık Katsayısı

  Yan Ödeme Katsayısı

01.01.2020-30.06.2020

0,146061

2,28624

0,046321

Bu kapsamda 2020 yılının ilk 6 ayında uygulanacak gelir vergisinden istisna yurtiçi ve yurtdışı harcırah tutarları aşağıdaki gibidir.

01.01.2020 - 30.06.2020 Yurtiçi Harcırah Tutarları

 

Brüt Aylıklar (TL)

Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL)

3.673,82 ve daha fazlası

66,85

3.647,53 - 3.673,81

56,10

3.326,19 - 3.647,52

52,35

2.917,22 - 3.326,18

49,15

2.419,89 - 2.917,21

43,35

2419,88 ve daha aşağısı

42,15

01.01.2020 - 30.06.2020 Yurtdışı Harcırah Tutarları

16 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de 2018/11213 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar yayınlanmıştır. 2019 yılında ise 2018 yılında alınan kararın devam edileceği 14 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile duyurulmuştur.

Buna göre, brüt aylık tutarı 3.673,82 TL'den fazla olan çalışanlar için 1 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurtdışı harcırah tutarlarına aşağıdaki gibidir;

 

Ülkeler ve Para Birimi

Tutarı

A.B.D. (A.B.D. Doları)

182

Almanya (Euro)

164

Avustralya (Avustralya Doları)

283

Avusturya (Euro)

166

Belçika (Euro)

161

Danimarka (Danimarka Kronu)

1.238

Finlandiya (Euro)

148

Fransa (Euro)

160

Hollanda (Euro)

156

İngiltere (Sterlin)

115

İrlanda (Euro)

155

İspanya (Euro)

158

İsveç (İsveç Kronu)

1.359

İsviçre (İsviçre Frangı)

283

İtalya (Euro)

152

Japonya (Japon Yeni)

31.405

Kanada (Kanada Doları)

244

Kuveyt (Kuveyt Dinarı)

50

Lüksemburg (Euro)

161

Norveç (Norveç Kronu)

1.193

Portekiz (Euro)

155

Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali)

617

Yunanistan (Euro)

158

Kosova (Euro)

123

Diğer AB Ülkeleri (Euro)

127

Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları)

157

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler ve Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

16.02.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile KKTC’ye yapılacak seyahatlerde Başbakanlık Müsteşarı için belirlenen gündelik tutarı 161,15 TL’dir. 2020 yılı için yeni bir belirleme yapılıncaya kadar bu tutar dikkate alınacaktır.

İlgili Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilir.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü

Saygılarımızla,

 

Makale metnini kopyala