banner image
Basılı Bültenler

YMM Tasdik Raporlarında Süre Uzatımı

Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Tasdik Raporlarının İbraz Süresi Uzatılmıştır.

26 Mart 2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığınca YMM/2020-1 sayılı “Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Tasdik Raporlarının İbraz Süresinin Uzatılması” na ilişkin sirküler yayınlanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı/vergi dairelerine teslim edilmesi gereken yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının verilme süreleri, son günü 30/6/2020 tarihine kadar olanlar için geçerli olmak üzere iki ay süreyle uzatılmıştır.

Buna göre, örneğin Artırımlı Teminat Uygulaması kapsamında 15/10/2019 tarihinde KDV iadesi alan mükellefçe, iadeye ilişkin 15/4/2020 tarihine kadar verilmesi gereken YMM raporu, 15/6/2020 tarihine kadar verilebilecektir. Benzer şekilde, 31/3/2020 tarihine kadar verilmesi gereken vergi muafiyeti tanınan vakıflara ilişkin tasdik raporu, 1/6/2020 tarihine kadar verilebilecektir.

İlgili mevzuatı uyarınca son verilme tarihi 30/6/2020 tarihinden sonra olan raporlar için herhangi bir süre uzatımı söz konusu olmayıp, bu raporların ilgili mevzuatında öngörülen süre içerisinde verilmesi gerekmektedir.

İlgili sirkülere aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

YMM/ 2020-1 Sayılı Sirküler 

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala