banner image
Basılı Bültenler

VUK-131/2020-10 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri 131

518 Sıra No.lu VUK Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Kapsamında Olmayan Mükelleflerin Elektronik Defter Beratlarının Yükleme Süresi Uzatılmıştır.

28 Mayıs 2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığınca VUK-131/2020-10 sayılı “Vergi Usul Kanunu Sirküleri/131” ile,

E-Defter uygulamasına dâhil olan ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan mükellefler tarafından, 31 Mayıs 2020 günü  (bu günün hafta sonu olması nedeniyle 1 Haziran 2020 günü) sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aylık tercihte bulunan mükellefler için Şubat/2020 ile üç aylık tercihte bulunan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 19 Haziran 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

İlgili sirkülere aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

VUK-131/2020-10 Sayılı Sirküler

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala