banner image
Basılı Bültenler

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/130

Gelir İdaresi Başkanlığınca 12 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan VUK-130/2020-9 sayılı “Vergi Usul Kanunu Sirküleri/130” ile,

18 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 18 Mayıs 2020 günü sonu olan özel hesap dönemine sahip mükellefleri de kapsayacaktır.

İlgili sirkülere aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

VUK-130/2020-9 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri/130

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala