banner image
Basılı Bültenler

VERBİS’e Kayıt Süreleri Uzatılmıştır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 23.06.2020 tarihli 2020/482 sayılı kararı ile gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için VERBİS’e kayıt süreleri yeniden belirlenmiştir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 16 ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.

Duyuruya göre;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 09.2020,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 03.2021,
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının 03.2021,

tarihine kadar kayıt süreleri uzatılmıştır.

Söz konusu Duyurunun orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

Verbis’e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala