banner image
Basılı Bültenler

E-Defterlerin Oluşturma Ve İmzalanma Süresi İle Elektronik Defter Beratları'nın Yüklenme Süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır.

20 Nisan 2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığınca VUK-128/2020-7 sayılı “Vergi Usul Kanunu Sirküleri/128” ile,

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu sirkülerde ayrıca Ticari Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerin 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar Defter-Beyan Sistemine kaydedilmesi gereken 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin alış ve giderler ile satış ve hasılatlara ilişkin kayıt süresi 31 Temmuz 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

"İlgili sirkülere aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

VUK-128/2020-7 Sayılı Sirküler

2020-50 Sirküler [ 47 kb ] Eki-VUK-127-2020-6.pdf [ 47 kb ]

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala