banner image
Basılı Bültenler

Veraset ve İntikal Vergisi Oranları

Veraset ve İntikal Vergisi Oranları ile İstisna Tutarları Yayınlanmıştır

Maliye Bakanlığı tarafından 27.12.2019 tarih 30991 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 51 seri nolu Veraset ve İntikal Vergisi Oranları Genel Tebliği ile istisna ve matrah dilimleri 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.

Tebliğe göre istisna tutarları;

  • Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 306.603 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 613.582 TL),
  • İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.060 TL,
  • Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarından kazanılan ikramiyelerde 7.060 TL,

olarak değişmiştir.

Vergi Tarifesi Matrah Dilimleri

Veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset intikal vergisi oranları aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

 

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla
İntikallerde

İvazsız
İntikallerde

İlk                             350.000 TL için

1

10

Sonra gelen            850.000 TL için

3

15

Sonra gelen         1.800.000 TL için

5

20

Sonra gelen         3.300.000 TL için

7

25

Matrahın             6.300.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

İlgili Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilir.

Veraset ve İntikal Vergisi Oranları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala