banner image
Basılı Bültenler

Vadesi Geçmiş Amme Alacaklarındaki Sınır

03 Mart 2020 tarihli ve 31057 sayılı Resmi Gazete’de “Tahsilat Genel Tebliği Seri: A No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 12)” yayınlanmıştır.

Yayınlanan Tebliğ ile, hak sahiplerine yapılacak ödemelerde vergi  dairesine vadesi geçmiş borcun bulunması halinde kesinti yapılması limitinde değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre;

  • Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlarca yapılacak ödemelerde alt sınır olarak belirlenen 2.000 liralık ödeme tutarı 5.000 liraya yükseltilmiştir.
  • Ödeme/işlemler sırasında vadesi geçmiş borç olarak dikkate alınacak alacak türlerinin toplam tutarı için alt sınır olarak belirlenen 2.000  liralık borç tutarı da 5.000 liraya yükseltilmiştir.

Söz konusu Tebliğ yazımız ekinde sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala