banner image
Basılı Bültenler

Temerrüt Faiz Oranı

2020 Yılı Temerrüt Faiz Oranı Belirlenmiştir.

2 Ocak 2020 tarihli ve 30996 sayılı Resmî Gazete ’de Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı Tespiti Hakkında Tebliğ yayınlanmıştır.

Tebliğ ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık % 15,00, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 260,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Tebliğ'in orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili

Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderin Tutarına İlişkin Karar

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala