banner image
Basılı Bültenler

Tecil Faiz Oranı

30 Aralık 2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete ’de “Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 5)” yayınlanmıştır.

Tecil Faiz Oranı

Tebliğ ile, yıllık %19 olarak uygulanan tecil faiz oranı Tebliğ yayımı tarihinden itibaren (30.12.2019) % 15’a düşürülmüştür.

Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları na, müracaat tarihlerinden bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranda, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık %15 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Ayrıca, Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için %19 oranında, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık %15 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Tecil Faiz Oranı Tebliğ’inin orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 5)

 

Makale metnini kopyala