banner image
Basılı Bültenler

Sigara Ve Bazı Tütün Mamullerinin Özel Tüketim Vergisi Oranları Yeniden Belirlenmiştir

25 Aralık 2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3328 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde yer alan sigara ve bazı tütün mamullerine ilişkin Özel Tüketim Vergisi oranları yeniden belirlenmiştir.

Karar’a göre, söz konusu mallara ilişkin asgari maktu vergi tutarları, maktu vergi tutarları ve yeni belirlenen vergi oranları aşağıdaki gibidir:

(III) Sayılı Listenin (B) Cetveli’nde Yer Alan Bazı Mallar;

 GTİP No Mal İsmi Vergi Oranı (%) Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) Maktu Vergi Tutarı (TL)
2402.2 Tütün içeren sigaralar 63 0,4883 0,4851
2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar 63 0,4883 0,4851
24.03 Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları (2403.11.00.00.00,2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19,2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00,2403.99.90.00.00 hariç) 63 0,4883 0,4851
2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 63 0,4883 0,4851

Karar’da ayrıca 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12 nci maddesinin 3 numaralı fıkra hükmünün, yukarıda vergi oranı yeniden belirlenen malların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2021 yılının Ocak-Haziran dönemi için uygulanmayacağına yer verilmiştir. Karar yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün Bu Mallarda 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3328)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala