banner image
Basılı Bültenler

Serbest (Döviz) Fonları için % 15 oranında tevkifat uygulanacaktır

Serbest Döviz Fonlarında Tevkifat Oranı %15’e Yükseltilmiştir.

03 Haziran 2020 tarih 31144 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2604 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Karar’ın 1 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “3 Serbest (Döviz) Fonları için % 15,” şeklinde 3 numaralı alt bent eklenmiştir.

Eklenen söz konusu alt bent kapsamında Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden, Serbest (Döviz) Fonları için % 15 oranında tevkifat uygulanacaktır.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı yayımı tarihinde (3 Haziran 2020) yürülüğe girmiş olup kararın orijinal metnine aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2604)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala