banner image
Basılı Bültenler

Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Yeniden Belirlenmiştir.

Reeskont ve Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında değişikliğe gidilmesine ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği 13.06.2020 tarih 31154 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak;

  • Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 9
  • Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 10

olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili tebliğ yazımız ekinde sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala