banner image
Basılı Bültenler

Özel Tüketim Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır.

30 Ağustos 2020 tarihli ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2912)” yayımlanmıştır.

2912 sayılı Karar ile ÖTV Kanunu eki (II) sayılı listede 87.03 tarifede yer alan binek otomobillerinin vergi oranları ve oran belirlemesine ilişkin matrah tutarlarında aşağıdaki listede belirtilen değişiklikler yapılmıştır:

29 Ağustos 2020 Ve Öncesi Eski Matrah Ve Oran 30 Ağustos 2020 Ve Sonrası Yeni Matrah Ve Oran
Mal İsmi Vergi Oranı (%) Mal İsmi Vergi Oranı (%)
Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler   Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler  
Özel Tüketim Vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar 45 Özel Tüketim Vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar 45
Özel Tüketim Vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar 50 Özel Tüketim Vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 130.000 TL’yi aşmayanlar 50
Diğerleri 60 Diğerleri 80
Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler   Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler  
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler   Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler  
Özel Tüketim Vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar 45 Özel Tüketim Vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar 45
Özel Tüketim Vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar 50 Özel Tüketim Vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar 50
Diğerleri 60 Diğerleri 80
Diğerleri   Diğerleri  
Özel Tüketim Vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar 100 Özel tüketim Vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar 130
Diğerleri 110 Diğerleri 150
Motor silindir hacmi 2000 cm³'ü geçenler   Motor silindir hacmi 2000 cm³'ü geçenler  
Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³'ü geçmeyenler   Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³'ü geçmeyenler  
Özel Tüketim Vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar 100 Özel Tüketim Vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar 130
Diğerleri 110 Diğerleri 150
Diğerleri 160 Diğerleri 220

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşılabilecektir.

EK-1: 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2912)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala