banner image
Basılı Bültenler

Ötv'de Özel Teminat Sertifikası Uygulaması

03 Mart 2020 tarihli ve 31057 sayılı Resmi Gazete’de “Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)” yayınlanmıştır.

Tebliğ ile;

  • Polipropilen üretim tesislerindeki propilen üretiminde kullanılacak propan teslimlerinde sıfır oranında ÖTV uygulanmasına,
  • ÖTV (I) sayılı listedeki bazı mallar için “Özel Teminat Sertifikası” sisteminin uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Polipropilen Üretim Tesislerindeki Propilen Üretiminde Kullanılacak Propan Teslimler

1542 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1. maddesi ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2711.12 G.T.İ.P. numaralı “(Sıvılaştırılmış) Propan”ın, polipropilen üretim tesislerinde 2711.14.00.00.12 G.T.İ.P. numaralı “Propilen” üretiminde kullanılmak üzere tesliminde ÖTV tutarı sıfıra indirilmiştir.

ÖTV mükellefleri bu suretle sıfır (0) olarak uyguladıkları ÖTV tutarlarını ve teslim ettikleri sıvılaştırılmış propan miktarlarını, 1 numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün “A Cetvelindeki Ürünler” kısmında yer alan “1542 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında Yapılan Teslimler” ibaresini seçerek beyan edeceklerdir. Ayrıca beyannamenin “Ekler” bölümünün “1542 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında Yapılan Teslimler” eki doldurulacaktır.

ÖTV Özel Teminat Sertifikası Uygulaması

Genel ve özel şartları birlikte haiz olan ve GİB sistemi üzerinden üretilecek ÖTV ön kontrol raporu olumlu sonuçlanan mükelleflere, özel şartlara bağlı olarak A, B ve C şeklinde sınıflandırılmış olan özel teminat sertifikaları verilebilecektir. Özel teminat sertifikası (ÖTS) verilen mükelleflere;

- Aerosol imalinde kullanılan L.P.G.’ye ödenen ÖTV’nin,

- ÖTV’ye tabi olmayan malların imalinde kullanılan (B) cetvelindeki mallara ödenen ÖTV’nin,

- Tiner imalinde kullanılan (B) cetvelindeki mallara ödenen ÖTV’nin,

- İhraç edilecek madeni yağ imalinde kullanılan baz yağlara ödenen ÖTV’nin,

- İhraç edilen kara taşıtlarının imalinde konulan ilk dolum yağı ve akaryakıtlara ödenen ÖTV’nin,

nakden iadesinde, iade talep tutarının;

  - ÖTS-A sahibi mükellefler için % 20’si,

  - ÖTS-B sahibi mükellefler için % 40’ı,

  - ÖTS-C sahibi mükellefler için % 60’ı

kadar teminat vermeleri durumunda vergi incelemesi sonucu beklenilmeksizin, gerekli kontrollerin yapılması ve ÖTV İadesi Risk Analiz Sistemi (ÖTVİRA)’nin çalıştırılması suretiyle herhangi bir olumsuzluk tespit edilmeyen kısmı bakımından 10 iş günü içinde yerine getirilecektir.

Söz konusu Tebliğ’in orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

Ek:1 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)

Ek:2 Özel Teminat Sertifiası [ 58 kb ]

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala