banner image
Basılı Bültenler

Muhtasar ve Prim Hizmet Bildirgelerinin Birleştirilerek Verilmesi

Muhtasar ve Prim Hizmet Bildirgelerinin birleştirilerek verilmesi

04 Nisan 2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmi Gazete'de "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8)" yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgesinin birleştirilmesine ilişkin uygulamanın başlangıç tarihi pilot iller dışında kalan iller için en son 01.03.2020 olarak belirlenmişti. (2020-24 sirkülerimiz ile duyurulmuştu.)

Yayınlanan bu tebliğ ile, pilot iller dışındaki tüm mükellefler/işverenler için uygulamanın başlangıç tarihi 01.07.2020 tarihine ertelenmiştir. Bu doğrultuda pilot iller dışındaki mükellefler tarfından verilecek ilk Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, Temmuz dönemine ait olup Ağustos ayında yapılacak beyanlar için kullanılacaktır.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8)

 

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala