banner image
Basılı Bültenler

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin SGK Duyurusu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan, “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin” ortak alınmasına ilişkin duyuru metninde aşağıdaki konularda açılama yapılmıştır. Buna göre;

  • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin ortak alınmasına ilişkin uygulamaya 1/1/2020 tarihinden itibaren (2020/Ocak ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile birlikte) tüm ülke çapında geçileceği,
  • SGK işyeri tescil kütüklerinde faaliyette bulunulan alan kısmı “Genel Bütçe Kapsamında” olarak işaretlenen, 5018 sayılı kanun ekli (I) sayılı cetveldeki kamu idareleri hariç olmak üzere 2020/Ocak ayından itibaren e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi alınmayacağı, 
  • 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerinden biri olan ve e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi gönderemeyen işyerlerinin, tescil bilgilerinin güncellenmesi amacıyla işyerlerinin işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri gerektiği,
  • E-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi gönderecek işverenlerin 2020/Ocak ayından itibaren e-Bildirge v.1 yerine e-Bildirge v.2 uygulamasını kullanmaları gerektiği,
  • E-Bildirge v.2 uygulamasına https://ebildirge.sgk.gov.tr/EBildirgeV2 adresinden ulaşılabileceği hakkında kamuoyu bilgilendirilmiştir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin SGK Duyurusuna aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin SGK Duyurusu

Saygılarımızla,

 

Makale metnini kopyala