banner image
Basılı Bültenler

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 13.01.2020 tarihli ve 122 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleriyle, ücret gizliliğinin korunması amacıyla hizmet erbabına ödenen ücretlerden yapılan vergi kesintileri ve sigorta primlerinin, ayrı bir Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması suretiyle elektronik ortamda gönderebilmelerine olanak sağlanmıştır.

122 sayılı VUK’a göre bu imkânlardan faydalanmayı tercih eden mükellefler/işverenler;

  • Ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintilerini ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını yeni oluşturulan 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edecekler,
  • Ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintileri haricinde ilgili dönem içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile buna ilişkin tevkif ettikleri vergileri ise 1003A Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan etmeye devam edeceklerdir.

Şifre ile İlgili Yetki Tablosu 

 

 

Genel e-Beyanname Gönderme Şifresi


Ücrete İlişkin Alınan Şifre


Gönderilebilecek Beyannameler


Ücrete ilişkin MPHB (1003B) dışında kalan Gelir, Kurum, KDV, Damga vb. tüm beyannameler


Yalnızca ücrete ilişkin MPHB (1003B)


Kullanıcı Kodu Sayısı


Yalnızca tek kullanıcı alınabilir.


Mükellefiyetli şubelerin her biri için ayrı bir kullanıcı alınabilir.


Görüntüleme Yetkisi


Sigortalılara ilişkin prim ve hizmet bölümü hariç olmak üzere ücrete ilişkin MPHB (1003B) ve diğer tüm beyannameleri görüntüleyebilir.

 


Yalnızca ücrete ilişkin MPHB (1003B) görüntüleyebilir.

Ayrıca, merkez işyeri haricinde şubesi/şubeleri bulunanlara, şubelerine ait 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda göndermek üzere ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre talep etmeleri halinde şube/şubeler için ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir.

Sonuç olarak 122 VUK ile yapılan düzenleme ile, yeni alınan kullanıcı kodu, parola ve şifre ile gönderilen beyannameler, bu kullanıcı kodu, parola ve şifre ile görüntülenebilecektir. Mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifreler ile 1003B kodlu beyanname elektronik ortamda görüntülenemeyecektir. Böylelikle ücret bilgilerinin gizliliği sağlanabilecektir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Sirkülerine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilir.

Ek-1 VUK 122 Sirküleri [ 518 kb ]

Ek-2 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Talep Formu [ 218 kb ]

Ek-3 Şifre İle İlgili Yetki Tablosu [ 468 kb ]

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala