banner image
Basılı Bültenler

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması Ertelenmiştir

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasına Geçiş 01.03.2020 Tarihine Ertelenmiştir

09 Şubat 2020 tarihli ve 31034 sayılı Resmi Gazete ‘de Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1'nde) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7) yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasının başlaması, 27.07.2019 tarihinde yayınlanan 6 Sıra No’lu Tebliğ ile  (2019-39 sirkülerimiz ile duyurulmuştu.) 01.01.2020 tarihine ertelenmişti.

Yayınlanan bu tebliğ ile, Türkiye’ deki uygulamaya geçiş 01.01.2020 tarihinden 01.03.2020 tarihine ertelenmiştir.

Ayrıca pilot uygulama kapsamına Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) dahil edildiğinden bu illerdeki mükelleflerin 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulamaya başlayacaklardır.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)'inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala