banner image
Basılı Bültenler

Mücbir Sebep Halinde Kdv Tevkifatı Hakkında

Mücbir Sebep Halinde Kdv Tevkifatı Hakkında

Bilindiği üzere, 518 sayılı VUK Genel Tebliği (2020/40 Sayılı Sirkülerimize konu edilmiştir.) ile 01.04.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasında mücbir sebep halinde oldukları kabul edilen mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken KDV ve Muhtasar beyannamelerinin verilme süresi 27.07.2020 tarihine ve bu beyanlar üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri ise 6 ay  süreyle uzatılmıştır.

Diğer yandan, 21.05.2016 tarih 29718 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 2 nci maddesi ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin “Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar” başlıklı (I/C-2.1.3.1) bölmünün sonuna; 

“213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz.”

ibaresi eklenmiştir.

Bu doğrultuda, mücbir sebep hali kapsamında beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulundukları süre içerisinde (01.04.2020 – 30.06.2020 tarihleri arasında) gerçekleştirecekleri kısmi tevkifat kapsamındaki mal veya hizmet alımlarında tevkifat uygulanmayacaktır.

Hatırlanacağı üzere 518 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükellef grupları aşağıdaki şekilde belirlenmiş idi;

  • Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler,
  • Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler,

 

  • Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler.
  • 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler,
  • 22/3/2020 tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren SMMM ve YMM’ler (meslek mensupları) tarafından verilen mükellefler.

Mücbir sebepten yararlanan mükellef grupları kapsamında olmayanların, mücbir sebepten yararlananlardan kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarına ilişkin düzenleyecekleri faturalarda KDV tevkifatı uygulaması gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala