banner image
Basılı Bültenler

Kuyumcularda Fatura Düzenleme Sınırı

04 Ocak 2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmi Gazete ’de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 514) yayınlanmıştır.

Tebliğ ile  kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışları bakımından VUK’nun 232'nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin haddin (2020 yılı için 1.400 TL), mezkûr fıkrada yer alan ve işlemin gerçekleştiği yıla ait olan haddin 3 katı olarak uygulanması (2020 yılı için 4.200 TL) uygun görülmüştür.

Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin bu nitelikte olmayan başka faaliyetlerinin de (beyaz eşya alım-satımı, kafe işletmesi gibi) bulunması, bu Tebliğ düzenlemesinden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir. Ancak bu faaliyetlere ilişkin olarak düzenlenmesi gereken faturalar bakımından VUK’nun  232 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan had dikkate alınacaktır.

Kuyumcularda Fatura Düzenleme Sınırı Tebliğ’inin orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 514)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala