banner image
Basılı Bültenler

Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 1 Haziran 2020 Tarihine Uzatılmıştır.

17 Nisan 2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığınca VUK-127/2020-6 sayılı “Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılması” na ilişkin sirküler yayınlanmıştır.

30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

İlgili sirkülere aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

2020-50 Sirküler Eki-VUK-127-2020-6.pdf [ 47 kb ] 

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala