banner image
Basılı Bültenler

Kiralamalarda Yıl Sonuna Kadar Uygulanacak Olan Tevkifat Oran İndirimlerinin Süresi 31 Mayıs 2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanmak üzere, 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla belirlenen aşağıdaki ödemeler üzerinden yapılması gereken tevkifat oranları yüzde 20’den yüzde 10’a düşürülmüştü:

a) Gelir Vergisi Kanunu’nun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemeler,

b) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri,

c) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri.

23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu oran indirimlerinin süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre; 1 Ocak 2021 tarihinden 31 Mayıs 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılan yukarıdaki kira ödemeleri üzerinden % 10 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmaya devam edilecektir.

Diğer taraftan Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesi kapsamında yapılacak tevkifat oranları ise 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla belirlenmiştir. Söz konusu Karar uyarınca, kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında, bunlara yapılan kira ödemelerinden yüzde 20 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir. 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu tevkifat oranı da 31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanmak üzere yüzde 10’a düşürülmüştü.

23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu indirimli tevkifat oranı ( yüzde 10) uygulamasının süresi de 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre 1 Ocak 2021 tarihinden 31 Mayıs 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılan bu kira ödemeleri üzerinden yüzde 10 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmaya devam edilecektir.

  • İlgili hükümler 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.
  • 3319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 1 ve 3 üncü maddeleri kapsamında, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren bahsedilen kira ödemelerinden %20 oranında tevkifat yapılacaktır.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilir.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3319)

 

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala