banner image
Basılı Bültenler

2020 Kıdem Tazminatı Tavanı

01.01.2020 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Kıdem Tazminatı Tavanı Yeniden Belirlenmiştir.

Maliye Bakanlığının 06/01/2020 tarih ve 27998389-010-06-02-13659 sayılı Genelgesiyle 01/01/2020 – 30/06/2020 döneminde geçerli olmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154'ncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak katsayılar aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

Dönem

01.01.2020 - 30.06.2020

Aylık Katsayısı

0,146061

Taban Aylık Katsayısı

2,28624

Yan Ödeme Katsayısı

0,046321

2020 Yılının İlk Döneminde Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı

Buna göre, 2020 Yılı’nın birinci yarısında uygulanacak azami kıdem tazminatı tavanı 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

Dönem

Tutar

01.01.2020 – 30.06.2020

6.730,15  TL

Kıdem Tazminatı Tavanı ile ilgili genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilir.

Bütçe Ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genelgesi

Saygılarımızla,

 

Makale metnini kopyala