banner image
Basılı Bültenler

KDV Beyannamelerinin Verilme Süreleri 28 Nisan 2020 Tarihine Uzatılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan VUK-129/2020-8 sayılı “Vergi Usul Kanunu Sirküleri/129” ile,

24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Şubat ve 27 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart (vergilendirme dönemi üç aylık olan mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemi dâhil) dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2020 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

İlgili sirkülere aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

VUK-129/2020-8 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri/129

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala