banner image
Basılı Bültenler

Kdv BA-BS E-Defter Süre Uzatımı

Gelir İdaresi Başkanlığınca 23 Mart 2020 tarihinde yayınlanan VUK-126/ 2020-5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Şubat ayına ait KDV Beyannamesi Verilme ve ödeme süresi, Şubat ayına ait BA-BS Formu Bildirim süresi ve 31 Mart 2020  tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma/imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin uzatılması yönünde düzenleme yapılmıştır. 

Buna göre;

  • 26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken KDV Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 24 Nisan 2020 Cuma günü sonuna kadar,
  • 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar,
  • 31 Mart 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları’nın yüklenme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar

uzatılmıştır.

İlgili sirküler aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

VUK-126/ 2020-5 Sayılı Sirküler [ 49 kb ]

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala