banner image
Basılı Bültenler

İşverenlere Sağlanan Normalleşme Desteğinin Uygulama Süresi Uzatılmıştır

02 Aralık 2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3246 Sayılı Karar ile kısa çalışmanın sona ermesi ve haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi durumunda İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 26 ncı maddesi uyarınca sağlanan normalleşme desteğinin uygulama süresi 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmış olup söz konusu destekten yararlanma süresi  3 aydan 6 aya çıkarılmıştır.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 26 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Üç Aylık Sürenin Altı Aya ve 31 Aralık 2020 Tarihinin 30 Haziran 2021 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3246)

Saygılarımızla,  

Makale metnini kopyala