banner image
Basılı Bültenler

İlk Ülke Bazlı Raporun Gönderilme Süresi 26 Şubat 2021 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Bilindiği üzere 1 Eylül 2020 tarih 31231 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri NO: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:4)”  ile raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap döneminin konsolide finansal tablolarına göre toplam konsolide grup geliri, 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesinin, raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar ülke bazlı raporu hazırlayarak elektronik ortamda İdareye sunacağı belirtilmiş idi (ilgili tebliğe ilişkin detaylı açıklamalara 2020/74 sayılı Sirkülerimizde yer verilmiştir).

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan 17 Aralık 2020 tarih, TF-2/2020-1 sayı ve 2 numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler ile 2019 hesap dönemi ile Ocak/2020'de biten özel hesap dönemine ilişkin ilk ülke bazlı raporun Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre uzatılmıştır.

Buna göre;

  • 2019 hesap dönemine ilişkin ilk ülke bazlı raporun ve
  • Ocak/2020'de biten özel hesap dönemine ilişkin 31 Ocak 2021 tarihi sonuna kadar verilmesi gereken ilk ülke bazlı raporun BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre, 26 Şubat 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Ayrıca, Şubat/2020 ve sonraki tarihlerde biten özel hesap dönemleri için hazırlanması gereken ülke bazlı rapor, anılan Karar’da belirtildiği gibi,  ilgili özel hesap döneminin bitimini takip eden on ikinci ayın sonuna kadar elektronik ortamda sunulacaktır.

Söz konusu Sirküler’e aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/2

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala